واحد مشاوره و فروش

یکی از اصول بنیادی که می بایست در انتخاب دستگاه ها و همچنین کاربردی بودن آن ها توجه داشت بعد از مشاوره دقیق بنا بر نیاز کاربردی می باشد. شرکت فرامد با پشتوانه تیم مشاوره مجرب و متخصص در خصوص تجهیز کیلینک , نه تنها در خصوص انتخاب مناسب تکنولوژی و دستگاه , بلکه در رابطه با نحوه ی عملکرد صحیح تمام مطالب مورد نیاز را گفته و شماره کامل قبل از خرید اعمال می گردد.