واحد علمی

در شرکت فرامد , توجه بسزایی در خصوص افزایش سطح علمی در حیطه تجهیزات پزشکی صورت می گیرد تیم متشکل از متخصص پوست , متخصص انلکت و لیزر و متخصص مدیریت اقتصادی با تحقیقات همه جانبه در خصوص نیاز های پوست و زیبایی و نیاز روز جامعه ایران توانسته اند برای اولین بار در ایران اطلاعات دسته اول و ایرانیزه شده را در غالب برگزاری سمینارها , همایش ها و ورکشاپ های رایگان در خدمت جامعه پزشکی قرار دهند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن در این زمینه فعالیت مطابق استاندارد های لازم صورت گیرد.