واحد خدمات مشاوره ای پس از فروش

علارغم تصور بسیاری از اشخاص , حمایت مشاوره ای پس از خرید دستگاه های زیبایی و استارت کار, بسیار اهمیت بالاتری دارد که در شرکت فرامد توجه بسزایی در مشاوره های همه جانبه اعم از مشاوره های تبلیغاتی , برندینگ , مدیریت کلینیک و… با بهره مندی از تیمی منخصص در این باره صورت می گیرد.